Til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

I takt med globaliseringen de siste tiår har også flyt av varer og mennesker over landegrensene økt. Mange av disse strømmene, som internasjonal handel, har vært svært positive for nasjonal og global utvikling. Globaliseringen har imidlertid også åpnet for strømmer av uønskede elementer i større skala enn noen gang før. Et av disse elementene er utnyttelse av andre mennesker for egen økonomisk vinning. Både barnearbeid og tvangsarbeid blir i noen land brukt for å skaffe størst og billigst mulig arbeidskraft. Som ledd i dette står også menneskehandel, hvor ofrene blir transportert over hele verden gjennom organisert transnasjonal kriminalitet og eksponert for det man i dag kaller moderne slaveri.

Det er viktig at alle ansatte hos Paltek AS har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Paltek AS er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er påbegynt: Vi har per dags dato ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

For å lese mer om Åpenhetsloven trykk her.

For å lese vår hovedleverandørs Code of Conduct, trykk her.

Dersom du har spørsmål til oss i forbindelse med Åpenthetsloven send oss en e-post til post@paltek.no og merk emnefeltet med Åpenhetsloven.

Del på:

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter og tilbud

Få våre aller beste tilbud rett i innboksen!